Czy wiesz, że do najczęściej występujących przekroczeń w wodach podziemnych można zaliczyć między innymi mangan? Czy jest on groźny dla zdrowia? Dlaczego warto go usuwać?

Skąd się bierze mangan w wodzie?

Mangan w wodzie jest zazwyczaj pochodzenia naturalnego, przy czym jego źródłem są najczęściej minerały skał magmowych i osadowych. Do wód podziemnych przedostaje się w wyniku procesu rozpuszczania skał w obecności jonów siarczanowych oraz poprzez tworzenie kompleksów z materią organiczną. Wysokie stężenie manganu w wodzie może również wynikać z zanieczyszczeń przemysłowych.

Mangan z żelazem

Mangan w wodzie zazwyczaj występuje razem z żelazem. Do rzadkości należą przypadki, gdy w wodzie pojawia się mangan, ale nie ma w niej żelaza. Ta sama zasada obowiązuje również w drugą stronę. Co ciekawe, stężenie manganu jest często o rząd wielkości niższe niż żelaza.

Dlaczego warto usuwać mangan z wody?

Mangan w wodzie to spory problem w każdym gospodarstwie domowym. Powoduje bowiem pogorszenie parametrów organoleptycznych kranówki do tego stopnia, że staje się niezdatna do spożycia.

Zamanganiona woda nie sprawdza się również do celów użytkowych. Osady manganu gromadzą się w instalacjach będąc przyczyną kosztownych awarii. Kiedy światło rur się zmniejsza, dochodzi do spadku wydajności instalacji, a także do miejscowych przegrzań i niedogrzań. Im osadu jest więcej, tym rośnie niebezpieczeństwo rozwoju warstwy biofilmu i potencjalnego skażenia bakteriologicznego wody. Jeżeli osadem manganowym zostanie zabrudzona armatura lub tkaniny (podczas prania), wówczas praktycznie nie ma szans na ich oczyszczenie.

Jak usuwać mangan z wody?

W celu zredukowania stężenia manganu w wodzie można wybrać metody oparte o usuwanie manganu z wody ze wstępnym napowietrzaniem (Przeczytaj: Nowy sposób na usuwanie żelaza i manganu ze wstępnym napowietrzaniem!), lub na złożach jonowymiennych, albo na złożu regenerowanym nadmanganianem potasu. Jeśli nie wiesz, co wybrać, skontaktuj się ze specjalistą z branży systemów uzdatniania wody.