Zastosowanie nanofiltracji

Stacje uzdatniania wody działające w oparciu o system nanofiltracji są wykorzystywane na szereg różnych sposobów. Najbardziej popularnym z nich jest zastosowanie nanofiltracji do uzdatniania wody pitnej w domach i budynkach mieszkalnych.

Ten system filtracji wody z powodzeniem wykorzystywany jest w procesie uzdatniania wód podziemnych jak również powierzchniowych. Nanofiltracja wody umożliwia m.in:

  • zmiękczanie wody
  • usuwanie z wody metali ciężkich
  • redukcję zawartości chlorku sodu w lekko zasolonej wodzie

Zasada działania

Ten system w swoim działaniu opiera na tzw. filtracji membranowej gdzie motorem napędowym jest różnica ciśnień jakie występują po dwóch stronach membrany nanofiltracyjnej. To właśnie dzięki niskiemu ciśnieniu pracy otrzymuje się czystą wodę przy stosunkowo niskim poziomie zużycia energii potrzebnej do przeprowadzenia procesu nanofiltracji.

Podczas przenikania cząsteczek wody przez membranę, powstaje czysta woda jak również tzw. koncentrat potocznie nazywany odrzutem wody z membrany do kanalizacji. Procentowy udział takiego odrzutu jest stosunkowo niewielki i oscyluje on na poziomie od 5 do 15% z całej ilości wody napływającej do instalacji.

Na czym polega zjawisko nanofiltracji?

Membrany nanofiltracyjne

W systemach nanofiltracji zastosowane są specjalnie skonstruowane membrany. Woda, która przepływa przez nanomembranę pod odpowiednio niskim ciśnieniem zostaje pozbawiona szerokiego spectrum zanieczyszczeń m.in: metali ciężkich, zaieczyszczeń mikrobiologicznych, azotanów, pestycydów i chloru.

Koszty stosowania nanofiltracji

Uzdatnianie wody w procesie nanofiltracji odbywa się przy stosunkowo niskim poborze energii z uwagi na niskie ciśnienie pracy całego systemu. Warto również  podkreślić, że w przypadku nanofiltracji poziom odrzutu wody do kanalizacji jest mniejszy niż w przypadku standardowych systemów odwróconej osmozy.

Budowa systemu nanofiltracyjnego

Do najważniejszych elementów jakie wchodzą w skład systemu nanofiltracji należą:

  • filtry mechaniczne o dokładności filtracji na poziomie 5 mikronów
  • pompa
  • moduły nanofiltracyjne osadzone w obudowach
  • oprzyrządowanie kontrolno-pomiarowe (m.in: manometry, konduktometr, przepływomierze)
  • instalacja zasilania i sterowania całym systemem

Nanofiltracja? Przeciwnicy odwóconej osmozy są „na tak”

Niewątpliwym plusem stosowania nanofiltracji w warunkach domowych jest znacznie mniejszy odrzut wody do kanalizacji. W zależności od zastosowanego systemu odrzut kształtuje się na poziomie 15 – 20 %. W przypadku filtrów osmotycznych wskaźnik ten oscyluje na poziomie 70 – 75 %.

Nanofilracja jest filtrem bardziej ekonomicznym w eksploatacji. Mniejsze ciśnienie pracy a w rezultacie mniejsze zużycie energii w stosunku do systemów osmotycznych o zbliżonej wydajności filtracji.

W przeciwieństwie do filtrów działających w oparciu o system odwróconej osmozy nanofiltracja umożliwia uzyskanie pewnego stopnia twardości wody bez konieczności demineralizowania tej wody.