Za twardość wody odpowiadają głównie związki wapnia i manganu. Ich ilość określana jest za pomocą jednostki ppm, która stanowi sumę cząsteczek w jednym milionie danego roztworu. W systemie międzynarodowym stosuje się jednostkę jednego milimola na jeden litr wody.

Twarda woda - problem w polskich domach; zmiękczacz wody

Zmiękczanie wody jest procesem, w którym udział biorą specjalne zmiękczacze wody. Aby ich działanie było odpowiednio skuteczne, muszą być one dopasowane do indywidualnych parametrów wody.

Kilka faktów o twardej wodzie

Twardość podzielić można na dwa podstawowe rodzaje. Pierwszym z nich jest twardość ogólna, będąca skutkiem obecności związków wapnia i magnezu. Zmiękczacz wody ustawiany jest zazwyczaj zgodnie z tym rodzajem twardości, a jego wartość mierzona jest powszechnie za pomocą tzw. testu kropelkowego. Drugi typ twardości nazywany jest twardością węglanową, czyli przemijającą. Określa ona wysokość stężenia magnezu, wapnia oraz soli.  W wyniku podgrzewania wody ulegają one wytrąceniu, w związku z tym wartość ta jest zmienna i zależna od odczynu cieczy. Problematyka związana z obecnością twardej wody występuje w rozmaitych geograficznych regionach, jednak może ona przyjmować różną skalę. Dlatego Finowie mogą mieć dostęp do polodowcowej, miękkiej wody, a Gruzini zmuszeni są do korzystania z bardzo twardej wody.

O popularnych urządzeniach do zmiękczania wody przeczytasz tutaj: https://www.krainawody.pl/8-zmiekczacze

Problem widoczny gołym okiem

Również w Polsce problem twardej wody jest bardzo powszechny. Określa się go za pomocą wartości przybliżonych, które zmierzyć można przy wyjściach wodociągów miejskich. Twardość już tam jest bardzo wysoka, a nierzadko woda docierająca do mieszkań charakteryzuje się jeszcze większą. Twardość wody sprawdzić można na przykład na stacji sanitarno-epidemiologicznej lub w specjalnym laboratorium terenowym. Sposobem nieco bardziej bezpośrednim jest wykorzystanie w celu zbadania twardości wody specjalnego testera paskowego lub charakteryzującego się wyższą skutecznością, testera kropelkowego.