Filtry i wkłady Honeywell to skuteczne rozwiązania dla uzdatniania wody. Przeznaczone do mechanicznej filtracji wody, efektywnie usuwają wszelkie stałe zanieczyszczenia obecne w wodzie, zwłaszcza płynącej w długo eksploatowanych instalacjach wodnych. Wkłady Honeywell posiadają bardzo zróżnicowany mikronaż: 20, 50, 100, 200, 300 i 500 mikronów, co zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia – ziarenka piasku, włókienka i strzępki, drobiny rdzy. Przefiltrowane zanieczyszczenia gromadzą się na dnie filtra, skąd mogą być bardzo łatwo usunięte na drodze tzw. płukania wstecznego. Na czym ono polega?

W celu oczyszczenia filtra należy przekręcić zawór kulowy pokrętłem w położenie poziome, po czym trzeba obrócić kilka razy dolną cześć filtra (2 – 3 obroty w lewo lub prawo). Proces czyszczenia należy zakończyć przekręceniem pokrętła w położenie pionowe. Woda w instalacji jest cały czas filtrowana, nawet podczas procesu płukania wstecznego. Wewnątrz siatek filtracyjnych, w których zbudowane są wkłady Honeywell, znajdują się dysze czyszczące, uruchamiane po obróceniu dolnej części filtra podczas płukania wstecznego.

Filtry Honeywell są bardzo trwałe, łatwe do montażu w dowolnym miejscu, samodzielne ich czyszczenie nie wymaga serwisowania. Dodatkowe wyposażenie w postaci automatu do czyszczenia czy regulatora ciśnienia czyni z filtrów Honeywell bardzo sprawny i ergonomiczny system uzdatniania wody.