Pośród produktów polskiej marki Ecoperla z serii Ecoperla Tower znajdują się urządzenia o dużych wydajnościach, które mogą bardzo skutecznie oczyścić wodę z rozmaitych szkodliwych substancji. Wytrącające się pierwiastki mogą doprowadzić do wielu szkód w instalacjach hydraulicznych oraz innych nieprzewidzianych awarii, a także negatywnie wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z ujęcia wody.

seria urządzeń o dużych wydajnościach Ecoperla Tower

Wielkość urządzenia dobierana do wielkości problemu

Urządzenia o różnych wielkościach służą do usuwania z wody żelaza, manganu oraz azotanów. Podwyższone stężenie wszystkich tych substancji w ujęciu wody nierzadko stanowi problem dla osób, które korzystają na przykład ze studni lub wodociągu. O niekorzystnym wpływie azotanów może świadczyć fakt, że doprowadzają one nawet do powstawania nowotworów u osób zamieszkujących tereny rolnicze. Przed użyciem urządzeń o dużych wydajnościach oczyszczających nierzadko polecane jest dodatkowe napowietrzenie wody.

Oszczędna eksploatacja

Zaletą urządzeń z serii Ecoperla Tower jest fakt, że niemal wszystkie korzystają z zestawu najlepszych ustawień Ecoperla Smart System. Moduł zaprojektowany jest  taki sposób, żeby głowica sterująca urządzenia korzystała z odpowiednich warunków pracy, generujących najniższe możliwe koszty eksploatacyjne oraz zapewniała właściwy czas regeneracji.

Długa gwarancja

Wszystkie urządzenia polskiej marki z serii Ecoperla Tower mają aż 10 lat gwarancji! To doskonałe warunki gwarancyjne od polskiej marki Ecoperla, które są świadectwem trwałości i przekonania marki, co do oferowanych rozwiązań.