W różnego rodzaju zakładach produkcyjnych woda wykorzystywana jest jako chłodziwo lub nośnik ciepła, a także służy do wytwarzania pary. Ze względu na swoje zastosowanie, woda przemysłowa musi spełniać normy inne od wody pitnej. Wprowadzanie do systemu cieczy nie poddanej wcześniejszej obróbce może doprowadzić do uszkodzenia jego elementów. Kompleksowym kondycjonowaniem wody przemysłowej zajmuje się firma Transhelsa.

Kondycjonowanie wody przemysłowej

Związki zawarte w wodzie mogą osadzać się na wewnętrznych ścianach układu w różnej formie. Nierzadko są również przyczyną zniszczenia metalowych elementów obecnych w instalacji. Aby uzyskać pożądane parametry wody, przeprowadza się różnego rodzaju procesy filtracyjne. Uzdatnianie wstępne nie zawsze jest jednak wystarczające. W bardzo wielu przypadkach do kondycjonowania wody wykorzystywane są specjalistyczne środki chemiczne. Profesjonalne oczyszczanie wody przemysłowej przez firmę Transhelsa ma na celu zarządzanie kilkoma głównymi obszarami problemowymi. Do najczęstszych powodów konieczności kondycjonowania należy osadzanie się kamienia, korodowanie oraz aktywność mikrobiologiczna w wodzie przemysłowej.

Osadzanie się kamienia kotłowego

Do powstawania kamienia w wodzie przemysłowej dochodzi wówczas, gdy pozwalają na to określone warunki chemiczne i temperaturowe. Rozpuszczone sole mineralne w wodzie są wytrącane i tworzą stałe osady. Mogą one tworzyć trudne do usunięcia warstwy na metalowych powierzchniach systemów. Kamień jest problemem, ponieważ tworzy izolację. Wymiana ciepła staje się mniej wydajna wraz ze wzrostem gęstości kamienia, co dodatkowo marnuje energię. Kamień zmniejsza również szerokość rur, a jednocześnie zwiększa energię wykorzystywaną do pompowania wody. Przeważnie układy kotłowe nie mają wielu problemów z mikroorganizmami, ponieważ wysokie temperatury uniemożliwiają ich wzrost.

Korozja tlenowa

Korozja występuje, gdy metal macierzysty utlenia się i stopniowo narusza integralność sprzętu przemysłowego. Korozja może również prowadzić do wycieków, które w systemie pod ciśnieniem mogą prowadzić do katastrofalnych awarii. W nieoczyszczonej wodzie chłodniczej, która ociepla się i czasami zawiera organiczne składniki odżywcze, mogą rozwijać się mikroorganizmy. Kurz, glony, zarodniki grzybów i inne mikroorganizmy zbierają się w wodzie i tworzą siedlisko drobnoustrojowe, jeśli nie są traktowane biocydami (https://www.transhelsa.pl/informacje/biocydy/).

Zastosowanie biocydów w przemyśle

Biocydy stosuje się do zwalczania drobnoustrojów w różnych przemysłowych systemach wodnych, w tym w zastosowaniach związanych z układami chłodniczymi. Programy uzdatniania biocydami są zazwyczaj projektowane w celu zapewnienia optymalnych wyników w oparciu o warunki środowiskowe, potrzeby regulacyjne, skuteczność i ogólne koszty. Ważnym obszarem związanym z zastosowaniem biocydów jest zrzut oczyszczonego ścieku do systemów przetwarzania odpadów lub wód naturalnych. Wymogi prawne mają również wpływ na ilość uwalnianego biocydu. W wielu przypadkach biocyd musi być skutecznie dezaktywowany lub neutralizowany przed odprowadzeniem ścieków.

Zastosowanie biocydów do wody przemysłowej szerzej opisane jest na stronie firmy Transhelsa https://www.transhelsa.pl.