Żelazo naturalnie występuje w wodzie, przybierając formę dwuwartościowych lub trójwartościowych związków. W warunkach beztlenowych zazwyczaj wykrywalne są rozpuszczalne związki dwuwartościowego żelaza. Zazwyczaj ze środowiskiem beztlenowym związana jest woda pochodząca ze studni głębinowych, gdzie związki dwuwartościowe żelaza mogą występować w bardzo dużych ilościach. Natomiast związki żelaza trójwartościowego charakteryzują się tym, że pod wpływem obecności wody ulegają wytrącaniu w formie osadu. Dlatego odżelaziacze wody opierają swoje działanie na dążeniu do uzyskania trójwartościowego żelaza, które można łatwiej odfiltrować.

wysokie stężenie żelaza w wodzie z własnego ujęcia

Trudna substancja do usunięcia

Żelazo obecne jest w wielu zanieczyszczeniach, które trafiają do wody. Zazwyczaj jest to spowodowane ściekami przemysłowymi, które pochodzą z kopalni oraz zakładów metalurgicznych czy farbiarskich. Za nadmiar żelaza w wodzie odpowiada również korozja zbiorników, które mogą mieć styczność z wodą. Największy w tym udział mają przede wszystkim zbiorniki wyprodukowane z żelaza, a także te wykonane ze stali. Usuwanie żelaza przeprowadzane jest przez właścicieli studni głębinowych z wielu powodów. Bardzo często jego dozwolony poziom jest mocno przekraczany, a w niektórych przypadkach dochodzi nawet do przekroczenia kilkukrotnego lub kilkunastokrotnego.

Na stronie https://www.zestudni.pl/odzelaziacze-wody/ dowiesz się więcej.

Odżelaziacz sposobem na czystą wodę

Dobry odżelaziacz wody jest w stanie usunąć wszystkie niekorzystne skutki obecności żelaza w cieczy. Problemy tego typu dotyczą zwłaszcza wód z ujęć podziemnych, a wysokie stężenie żelaza spotykane jest w studniach przydomowych oraz niedużych wodociągach. Może ono doprowadzać do wielu szkód, ponieważ pogarsza właściwości organoleptyczne wody. Dlatego usuwanie żelaza z wód o zastosowaniu przemysłowym jest bardzo ważne. Największe znaczenie ma zwłaszcza w przemyśle spożywczym, a pośrednio również  tekstylnym i papierniczym.