Twardość wody spowodowana jest przez obecność określonych soli. Do głównych jonów powodujących twardość zaliczyć można przede wszystkim wapń i magnez, a także wodorowęglan. Wszystkie te minerały oraz jony mogą doprowadzać do powstawania kamienia w rurociągach, a także instalacjach systemów wody pitnej i wody używanej w rozmaitych w rozmaitych gałęziach przemysłowych.

twardość wody w domu

Zmiękczacze wody to urządzenia, które oferują bardo skuteczne rozwiązania w ramach oczyszczania wody twardej, a tym samym usuwania tworzącego się kamienia oraz towarzyszącego mu osadu.

Dowiedz się więcej na ich temat na https://www.klarsan.pl/dom/zmiekczacze-wody/

W przypadku bardzo wielu zastosowań, na przykład wykorzystywaniu wody przy produkcji napojów i żywności oraz bezpośrednim przygotowywaniu wody pitnej, twardość może mieć bardzo negatywny wpływ na doprowadzany roztwór. Twardość mierzona jest zazwyczaj w stopniach niemieckich albo francuskich, a także na podstawie ekwiwalentu stężenia wapnia. Dobry zmiękczacz wody działa jako specyficzny wymieniacz jonowy, ponieważ zaprojektowany został w celu usuwania jonów wielowartościowych, posiadających ładunek dodatni.

Czym właściwie jest zmiękczanie wody?

Zmiękczanie wody polega na zastosowaniu odpowiednich jednostek oraz niezbędnego do ich działania sprzętu, wykorzystywanego w zastosowaniach przemysłowych, gospodarstwach domowych oraz laboratoriach. Zazwyczaj jednostki przeznaczone do zmiękczania wody posiadają specjalne sterowniki, dzięki czemu ich instalacja jest bardzo prosta. Może zostać wykonana przez profesjonalnego technika lub hydraulika, jednak bardziej zaawansowani użytkownicy mogą przeprowadzić instalację również samodzielnie. Nowoczesne zmiękczacze to jednostki, które zazwyczaj podlegają automatycznej regeneracji przy pomocy specjalnej soli. W przypadku konieczności serwisowania, naprawy czy wymiany określonych części w urządzeniach do zmiękczania wody, zazwyczaj wystarczy skontaktować się z producentem.