Ultrafiltracja pozwala na zadowalające oczyszczenie wody. Stosowana jest do klarowania i zatężania roztworów, a także frakcjonowania związków. Membrana ultrafiltracyjna powstrzymuje przedostawanie się do wody mikroorganizmów, dzięki czemu są z niej usuwane polisacharydy, enzymy, wirusy, białka czy barwniki. Jednocześnie ultrafiltracja zachowuje jony nieorganiczne, cukry, kwasy degradacji cieplnej czy kwasy organiczne.

ultrafiltracja, nanofiltracja i odwrócona osmoza

Co warto wiedzieć o nanofiltracji?

Nanofiltracja natomiast służy często to uzdatniania wody w celu jej zmiękczenia. Stanowi dzięki temu alternatywę dla zmiękczaczy chemicznych lub działających w oparciu o wymianę jonową. Woda przepływa między ścianami membrany dzięki różnicy ciśnień.  Zatrzymuje też niektóre jony, enzymy, aminokwasy i cukry proste. Jednocześnie nanofiltracja zachowuje w wodzie sole oraz cząstki o stosunkowo małej masie cząsteczkowej.

Najdokładniejszy proces filtracji – odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza jest jeszcze dokładniejszym procesem filtracji. Membrana osmotyczna przepuszcza jedynie czystą, pozbawioną dodatkowych składników wodę. Aby mogło dojść do procesu odwróconej osmozy, niezbędna jest odpowiednia różnica ciśnień. Odwrócona osmoza to system wysoce spopularyzowany na polskim rynku, dzięki czemu tego rodzaju systemy montowane są w kuchniach bardzo często.