Woda ze studni

Może się wydawać, że własne ujęcie wody to same korzyści. Często okazuje się jednak, ze taka woda jest niezwykle mocno zanieczyszczona. Może się w niej znajdować: żelazo, mangan, amoniak, a nawet bakterie.


wysokie stężenie żelaza w wodzie z własnego ujęcia
Żelazo naturalnie występuje w wodzie, przybierając formę dwuwartościowych lub trójwartościowych związków. W warunkach beztlenowych zazwyczaj wykrywalne są rozpuszczalne związki dwuwartościowego żelaza. Zazwyczaj ze środowiskiem beztlenowym związana jest woda pochodząca ze studni głębinowych, gdzie związki dwuwartościowe żelaza mogą występować w bardzo dużych ilościach. Natomiast związki żelaza trójwartościowego charakteryzują się tym, że […]

Odżelaziacz wody – ratunek na duże stężenie żelaza


seria urządzeń o dużych wydajnościach Ecoperla Tower
Pośród produktów polskiej marki Ecoperla z serii Ecoperla Tower znajdują się urządzenia o dużych wydajnościach, które mogą bardzo skutecznie oczyścić wodę z rozmaitych szkodliwych substancji. Wytrącające się pierwiastki mogą doprowadzić do wielu szkód w instalacjach hydraulicznych oraz innych nieprzewidzianych awarii, a także negatywnie wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających […]

Seria Ecoperla Tower – różne urządzenia, duże wydajności




Lampy bakteriobójcze
Znaczna część wód powierzchniowych oraz płytkich wód podziemnych jest skażona biologicznie. Nierzadko wody te zawierają różne pasożyty i wirusy, a także bakterie razem z ich formami przetrwalnikowymi. Według obowiązujących obecnie przepisów, woda pitna oraz przeznaczona na potrzeby gospodarcze powinna spełniać konkretne bakteriologiczne warunki. Dlatego jeżeli woda zawiera nadmierne ilości bakterii, […]

Sterylizacja wody – sposób na bakterie



kompleksowe oczyszczanie wody ze studni
Problem twardej wody znany jest wielu osobom. Podobnie jest zresztą z zanieczyszczeniami organicznymi i nieorganicznymi. Walka zarówno z twardą wodą jak i z zanieczyszczeniami jest często bardzo trudna. Wszelkie trudności są jednak przeważnie spowodowane tym, że podejmuje się niewłaściwe kroki w celu pozbycia się problemów.

Najlepszy sposób na twardą wodę i inne zanieczyszczenia



wysokie stężenie żelaza w wodzie użytkowej
Woda zawierająca wysoką ilość żelaza charakteryzuje się wyjątkowo negatywnym wpływem na ludzie zdrowie, jak również na funkcjonalność i żywotność domowych akcesoriów sanitarnych. Podobny problem może pojawić się zarówno wobec domów mieszkalnych, jak i budynków użytku publicznego – restauracji, hoteli, urzędów.

Usuwanie żelaza z wody – informacje